www.e-centrum.sk:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Energetické Centrum a.s., prevzala spoločnost SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Od 1. 10. 2013 tak všetky práva a povinnosti dodávateľa, vyplývajúce z platnej zmluvy o združenej dodávke elektriny/ plynu, prechádzajú na spoločnosť SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Nová adresa webových stránok je www.slovakiaenergy.sk

Obchodné meno: Energetické Centrum a.s.
Sídlo: Sartorisova 10, 821 08 Bratislava
IČO: 35 905 972

Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 3453/B

Obchodné podmienky